Bài đánh giá trang nhất của Tin tức Tham khảo Kinh tế: Việc xóa nợ tài chính phải bị chặn lại và thậm chí còn thưa thớt hơn | Quỹ | Hệ thống tài chính | Ngân hàng bóng tối

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 12:53:42
入门级CPU进入4核时代,AMD速龙金牌Pro3150G曝光|||||||

IT之家6 月 16 日动静 按照爆料者 @APISAK 供给的线索,AMD 行将推出速龙 3000G 的继任款——速龙金牌 Pro 3150G,中心数目翻倍。

IT之家领会到,AMD 速龙 Gold Pro 3150G 曾经呈现正在了数据库中,4 核 4 线程,3.5GHz 频次,装备 1.1GHz 的 Vega 核隐,靠近上代 R3 3200G 的程度。

AMD 客岁公布的速龙 3000G 为 2 核 4 线程,主频 3.5GHz,拆载了 Vega 3 核隐,35W TDP,定位进门级,盒拆卖价为 399 元。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa